Kaperbrev, kapervæsenet

Kaperbrev var en bevilling til at udruste et skib med kanoner med den hensigt at opbringe og om fornødent ødelægge skibe og fartøjer tilhørende fjenden.

Startede i 1400-årene men fik for Danmarks vedkommende først større betydning under krigen mod England 1817-1814.

Blev udstedt i Kongens navn eller amtmandens eget navn, men skulle i så fald underskrives af både amtmanden og af den kommanderende general og forsynes med generalkommandoens segl.

Reglemet for kaperfarten og prisernes lovlige paadømmelse udstedt i Rendsborg den 14. september 1807 kan findes på denne hjemmeside.

Den 28. marts 1810 blev det udstedt et nyt Kaperreglement, som medførte at udstedelsen af kaperbreve blev flyttet fra Stiftamtmændene til Adminiralitets- og Generalkommissariatskollegiet i København.

For at få udstedt et kaperbrev skulle der stilles kaution, som først blev tilbagebetalt, når kaperbrevet blev tilbageleveret. Derfor eksisterer der forsat mange kaperbreve, som kan findes på Rigsarkivet i København

Flere oplysninger om kapervæsenet kan findes på denne hjemmeside.

Kilde:
Slægtsforskerens ABC.