Slavekassen

Slavekassen 1744-96
Slavekassen var et fond til løskøbelse af søfolk fra tyrkisk og nordafrikansk fangenskab. Dens indtægter hidrørte fra afgifter af skipperes, styrmænds og bådmænds hyre samt af skibe, som sejlede på Vesteuropa, fra 1768 kun af hyren for mandskab, som sejlede under algiersk søpas.

RIGSARKIVET
Rentekammeret, Danske Afdeling, Jyske Renteskriverkontor
• Udtagne journalsager vedr. kollektpengenes beløb til slavekassen  1773 - 1782

Arkivalierne befinder sig på Landsarkivet for Sjælland m.fl.

Sjællands Stifts Bispeembede
• Forhandlingsprotokol vedr. slavekassen  1715 - 1758.
• Hovedbog vedr. slavekassen  1715 - 1757.
• Kopibog for udgåede breve vedr. slavekassen  1715 - 1758.
• Indkomne breve vedr. slavekassen  1729 - 1757.
• Korrespondance- og regnskabssager vedr. slavekassen  1747 - 1762.

KØBENHAVNS STADSARKIV
Herudover kan der oplysninger om indbetalinger til Slavekassen i Københavns Skipperlaugs arkiver og Københavns Kommunes arkiver på Københavns Stadsarkiv.