Slaver og fæstningsarbejde

Slaver var personer, som p.g.a. militære forseelser eller især kriminalitet, var dømt til fæstningsarbejde eller tilsvarende arbejde på bl.a. Bremerholm, Stokhuset i København eller ved den nærmeste fæstning, dvs. på bl.a. Citadellet (Kastellet), Kronborg, Nyborg, Fredericia og på Christiansø.

Slavestraffen blev afskaffet i 1851 dog således at dem, som allerede var idømt slavestraffen fortsat skulle afsone denne straf, indtil de blev løsladt eller benådet af Kongen.

Arkivalierne befinder sig på Rigsarkivet og Landsarkivet i København.

RIGSARKIVET


Fæstningskommandanten på Kronborg
• Materiale vedr. Stokhus og Slaver på Krongborg (1665 - 1878)
• Domme og Generalia vedr. løsladte slaver (1832 - 1850).

Kommandanten i København, Garnisonskommandantskabet på Citadellet Frederikshavn, Kommandanten i København, Kassernekommandantskabet på Kastellet.
• Materiale vedr. fanger og slaver (1680-1881).

Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning
• Domme over slaver (1761 - 1847).
• Fortegnelse over slaverne (officielt) 1843 - 1849.
• Ekstrakt af kancellipatenter og collegialordrer vedr. slaveriet  1816 - 1847

Justitministeriets 1. afdeling, 1. kontor.
• Årlige forestillinger om fangers benådning (»Slavesagen« - 1848 - 1876).

LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND M.M.

Københavns Stokhus (1670 - 1860)
På Landsarkivet i København findes et omfattende arkiv for Københavns Stokhus og de indsatte ærlige og uærlige slaver.

Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn
Arbejdsbog for fanger og slaver i Kastellets krudttårn/Arbejdsbog for Frederikshavn Krudttårns fanger og slaver (1820 - 1847).

Københavns Politi
I arkivet Københavns Politi findes et læg »Rapport ang. et formodet påtænkt udbrud af slaverne i Stokhuset«, 1823, SPEnr. 33L-66 (pk. nr. 2)

Læs mere om de forskellige fængsler og straffe i »Slægtsforskerens ABC«
Side 119-123.