Nyboders Husbøger

Husbøgerne begyndte i 1669, men ikke alle husbøger er bevaret og en del er i dårlig stand. Nogle gange findes der kun oplysninger om familieoverhovedet, andre gange er alle familiens medlemmer samt evt. logerende indført.

De husbøger, som er bevaret findes nu i selvbetjeningsmagasinet på Rigsarkivet, hvor der også findes en fortegnelse over hvilke gader, perioder de forskellige husbøger dækker. Nedenstående beskriver hvilke bind, der er bevaret og indholdet, men ikke hvilke gader, som er med i bindet. Her henvises til oversigten på Rigsarkivet.

• 1772-ca.1800: 1 bind. Nogle gader. Bindet er stærkt restaureret - mange sider er ulæselige. Kun oplysninger om familieoverhovedet.

• 1770-1800: 3 bind. Nogle gader, medtager kun oplysninger om familieoverhovedet.

• 1816-1851: 1 bind. Samtlige gader. Medtager kun oplysninger om familieoverhovedet.

• 1816-1827: (1839) 2 bind. Nogle gader. Medtager navne og andre oplysninger på alle medlemmer af de enkelte husstande, men bindet er stærkt restaureret, og samtlige sider er delvis ulæselige.

• 1840-1853: 8 bind. Alle gader. Medtager navne og andre oplysninger på alle medlemmer af de enkelte husstande. Også oplysninger om Søetatens drengeskole og pigeskole.

• 1853: 1 bind. Samtlige gader. Kun oplysninger om familieoverhovedet.

• 1853-1878: 7 bind. Samtlige gader. Medtager navne og andre oplysninger på alle medlemmer af de enkelte husstande. Også oplysninger om Søetatens drengeskole og pigeskole.

• 1878-1894: 6 bind. Samtlige gader. Medtager navne og andre oplysninger på alle medlemmer af de enkelte husstande.

• 1894-1922: 7 bind. Samtlige gader. Medtager navne og andre oplysninger på alle medlemmer af de enkelte husstande.