Generalitets- og kommissariatskollegiet 1803-1842

Arkivnummer: 476

Krigen med England 1801 og 1807-14 medf√łrte omfattende forandringer af Landetatens ledelse. Kronprins Frederik overtog personlig kommandoen over stridskr√¶fterne ved hj√¶lp af et kabinet af adjudanter, hvis forvaltning skabte Den h√łjstkommanderendes arkiv.

I maj 1801 udn√¶vntes F. Blow til generaladjudant. I l√łbet af krigen samledes den egentlige kommando i dette embede, som 1801-03 ud√łvedes gennem Kronprinsens kommandokontor, derefter Kronprinsens Generalkommandokontor 1803-07 og Generaladjudantstabens bureau 1808-11.

Det tidligere Generalitets- og kommandokontors funktioner afl√łstes s√• fuldst√¶ndigt, at dette 1808 helt oph√¶vedes. Generaladjudantstabens bureau fortsatte gennem hele Frederiks 6.s tid til 1839, og under navnet Bureauet for armeens kommandosager under Christian 8. til 1847.

Generaladjudantstaben udgjorde sammen med Generalkvartermesterstaben med hver sit bureau tilsammen Generalstaben, hvis leder var generaladjudanten. Under disse forhold fortsatte Generalitets- og kommissariatskollegiet hovedsagelig som ansvarligt for rutinesager, √łkonomi og forsyninger. Delingen i departementer opretholdtes, men deres ressortomr√•der √¶ndredes hyppigt, s√•ledes at sagerne er ordnede efter emne, uanset departementsinddelingen, der anf√łres sekund√¶rt.

Litteratur: E. O. A. Hedegaard: Frederik den Sjette og "De r√łde Fjer" III, 1975.

Generalitets- og kommissariatskollegiets kgl. ordrer og resolutioner mm. 1803-42
Indhold: Kgl. ordrer og resolutioner. Registre til samme. Underretninger om alm. kgl. foranstaltninger gennem Generalkommissariatskollegiet 1803-14. Troskabseder 1803-42. Landetatens betalingsreglementer 1807-41. Styrkelister 1842. Formularer. Konceptforestillinger.

Generalitets- og kommissariatskollegiets afdeling i Rendsborg 1807-08
Indhold: Indkomne sager. Registre til samme.
Generalitets- og kommandokontoret 1803-08. 1. departements kontor 1803-42
Kommando-, justits- og landmilitssager.
Indhold: Kommandosager: Kommandosager 1803-42. Ekstraktprotokoller til indkomne sager vedr. tjenesten og kommandoen med kollegiets decisioner. Registre over indkomne sager.

Justitssager: Justitssager. Ekstraktprotokoller vedr. justitssager. Registre til samme. Egenhændige kgl. resolutioner på ekstrakter af Generalitetskollegiets forestillinger 1803-08. Protokoller over kgl. og ad mandatum regis udfærdigede ekspeditioner. Chr. 8.s konfirmationsbestallinger. Protokoller over udgåede breve vedr. kommandoen og justitien. Registre til samme. Materialregistre 1803-08.

Landmilitssager: Landmilitssager. Ekstrakter og decisa for 1. dept. kontor. Registre til samme (indkomne sager). Ekspeditionsprotokoller i 1. dept. kontor (kopib√łger). Registre til samme.

Artillerisager 1803-42
3. dept. kontor 1803-14. 1. dept. kontor 1814-42.
Indhold: Artillerisager. Ekstraktprotokoller. Registre til indg√•ede breve. Korrespondanceprotokoller (kopib√łger).
K√łrselssager 1814-20
3. dept. kontor 1814. 1. dept. kontor 1815-20.
Indhold: K√łrselssager. Ekstrakter af milit√¶re k√łrselssager. Registre over indkomne sager 1814-16.

Fæstningssager 1832-42
1. dept. kontor.
Indhold: Fæstningssager. Ekstraktprotokoller til fæstningssager. Registre til samme. Korrespondanceprotokoller. Registre til samme.

Infanterisager 1803-42
2. dept. kontor.
Indhold: Infanterisager. Ekstraktprotokoller 1803-39. Registre til samme 1803-42. Korrespondanceprotokoller 1803-39. Infanterikoncepter 1840-41. Korrespondanceprotokol 1842. Registre over ekspeditionerne 1803-42. Kavallerisager 1805-42

5. dept. kontor 1805-09. 3. dept. kontor 1810-15. 2. dept. kontor 1817-42.
Indhold: Kavallerisager 1805-42. Ekstrakter og deåsa 1805-40. Registre over indkomne sager (1841 mangler). Ekspeditionsprotokoller 1805-14. Korrespondanceprotokoller 1815-40. Kavallerikoncepter 1841. Korrespondanceprotokol 1842. Registre til samme.
Munderingssager 1803-42

4. dept. kontor 1803-15. 3. dept. kontor 1816-42.
Indhold: Munderingssager. Ekstrakter og decisa. Registre til samme. Ekspeditionsprotokoller. Registre til samme.
Krigshospitalssager 1803-42

4. dept. kontor 1803-04. 5. dept. kontor 1805-09.
Indhold: Krigshospitalssager 1803-42. Ekstrakter. Registre over samme. Kopib√łger. Registre til samme.

Manufakturerne 1829-41
Indhold: Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Registre til samme. Kopib√łger. Registre til samme. Hovedb√łger. Regnskabsjournaler 1836-41. Kasseb√łger 1836-41. Materialier ved de milit√¶re uldmanufakturer p√• Usser√łd. Fabrikationsb√łger for fine kl√¶der og kirseier 1837-41. Fabrikationsb√łger for middelfine og ordin√¶re kl√¶der og kirseier 1839-41.

Revisionskontoret 1810-42
Indhold: Revisionssager. Ekstrakt af indkomne sager 1822-42. Registre til samme. Korrespondanceprotokoller. Registre til samme. Indkomne sager vedr. br√łd- og fourageregnskaber 1841-43. Registraturer over revisionsekspeditioner 1840-42. Br√łdtakster 1833-39. Magasinekstrakt 1841-42.

Diverse sager
Indhold: Det classenske Legat til uddannelse af artilleristernes b√łrn. Feltkommissariatet 1803-04. Den konstituerede krigsfiskals p√•standsskrift vedr. K√łbenhavns kapitulation 1807. Diverse sager 1812-47. Slavesager 1831-47. Sagen ang. den milit√¶re pensions- og rentefonds fordring p√• stiftamtmand Thygesen 1833. Adkomstdokumenter ang. milit√¶retatens ejendomme. Revisionskontoret 1830-47.

Die Lieferungs Revisions Kommission 1817-18
Kommissionen nedsattes 29.12.1816 til at revidere regnskaberne for de milit√¶re leverancer og indkvarteringer. Jf. Overinspektionen for magasinerne i Hertugd√łmmerne, s. 296.

Registrering: Folioreg. 126.
Indhold: Registratur over ekspederede sager. Ekstrakter over indkomne sager.
Indkomne sager. Den russiske indkvartering 1814. Ekspederede sager 1817-18.
Kommissionen for de kgl. militære uldmanufakturer 1817-28 (1831)

Indhold: Kommissionsprotokol. Sager til samme. Kopib√łger. Journaler. Journalsager. Hovedb√łger. Regnskabsekstrakter. Kasseb√łger. Rigtighedsholdelsesbog for valkem√łllen i J√¶gersborg Dyrehave 1818-29. Antegnelser til pakhusforvalter Kopps regnskaber over indt√¶gter og udgifter ved uldmanufakturernes oplag og pakhus. Antegnelser til hovedb√łgerne for √ėbjergg√•rd, K√łngs linnedmanufaktur, h√łrberedningsinstituttet og blegeriet i Vintersm√łlle 1825-29. Optagelsesforretninger 1819-28. Overleveringsforretninger over de manufakturerne tilh√łrende bygninger, inventarer mm. 1829. Beholdninger af grovere uldne varer i lageret 1829. Fortegnelse over varebeholdningen 1829.

Generalkommissariatskollegiet (Landetaten) 1843-1848 477
Efter Christian 8.s tronbestigelse indledtes en r√¶kke reformer af centraladministrationen, herunder Landetaten, hvis nye organisation bekendtgjordes ved plakat 21.2.1843. Hensigten var at rationalisere forretningsgangen, s√•ledes at afg√łrelsen af rutinesager overlodes til cheferne for de sektioner, hvori Landetaten deltes, og som i det v√¶sentlige svarede til de tidligere departementer. Der gennemf√łrtes endvidere fuld adskillelse mellem sagernes ekspedition og revision.

Registrering: Seddelreg. 57 (ikke fuldstændig). Folioreg. 91c. 1. sektions. Krigshospitalssager: Folioreg. 144h.

1. sektions kontor 1843-47
Generalia, personalia, en del af justits- og landmilitsvæsenet samt arkivet.
Indhold: 1. protokol: Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Kopib√łger.2. protokol: Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Registre til samme. Kopib√łger. 3. protokol: Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Registre til samme. Kopib√łger. Krigshospitalssager: Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Registre til samme. Kopib√łger. Registre til samme.

2. sektions kontor 1843-47
√ėkonomi, gagerings-, pensions- og bel√łnningsv√¶sen, bygninger, f√¶stninger, br√łd- og fouragev√¶sen samt slaverierne.
Indhold: 1. protokol: Koncepter til forestillinger og breve. Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Registre til samme. Korrespondanceprotokoller (kopib√łger).
Ekspeditioner. 2. protokol: Indkomne sager. Registre til samme. Kopib√łger.
Registre til samme. 3. protokol: Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Registre til samme. Kopib√łger 1843-45. Ekspederede sager 1846-47. Kopibog 1847. Koncepter 1845 og 1847. Registre til ekspederede sager 1843-47.

3. sektions kontor 1843-47
Bestyrelsen af og kontrollen med Landetatens materiel, herunder remonteringsvæsenet.
Indhold: 1. protokol: Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Registre til samme. Kopib√łger. Registre til ekspederede sager. 2. protokol: Indkomne sager. Ekstrakter og decisa. Registre til samme. Kopib√łger. Registre til ekspederede sager.

Revisionskontoret 1843-47
Revision af samtlige etatens penge- og inventarregnskaber og tilsyn med etatens særlige kasser.
Indhold: Indkomne sager. Ekstraktprotokoller. Registre til indkomne sager. Kopib√łger. Registre til samme. Indkomne sager vedr√łrende br√łd og fourage i regnskaberne.

Kassererkontoret 1843-47
Bogf√łring af Landetatens indt√¶gts- og udgiftsv√¶sen i almindelighed.
Indhold: Originale regnskaber. Regnskaber for sportelkassen. Kasseb√łger.

Diverse sager
Indhold: Kgl. resolutioner 1843-47. Registre til samme. Eder. Rekvirerede underofficerers hæderstegnspatenter.