Det kongelige Christians Plejehus

Blev oprettet i 1767 af de militære myndigheder under navnene Det kongelige Christians Plejehus (1767-1854) og Det kongelige Frederiks Plejehus (1765-1767).

Plejehusene var beregnet for gamle soldater, soldaters enker og forældreløse soldaterbørn.

De første år havde institutionen til huse i en bygning i St. Kongensgade for derefter at flytte til nogle lokaler i Sølvgade Kaserne.

I 1795 flyttede plejehuset til Eckenførde, mens en filial fik til huse i en bygning med tilknytning til garderkasernen ved Rosenborg Slot.

Chrstians Plejehus hørte i årene 1799 til 1845 under Københavns Fattigvæsen, hvorefter det blev givet tilbage til de militære myndigheder.

Plejehuset fik herefter et lokale i Almindelig Hospital, og her blev de få lemmer, der var tilbage, da plejehuset endelig blev nedlagt i 1872.

Arkivet på Rigsarkivet i København
Det meste af akivet befinder sig på Rigsarkivet.
Arkiv-nr: 0140-133
1775-1847 A. Indkomne skrivelser til overdirektionen
1775-1847 A. Sagsarkiv
1821-1832 B. Ekstraktbog
1821-1832 B. Extractbog
1825-1836 B. Korrespondancebog
1825-1836 B. Registratur, indgåede
1770-1854 C. Kopibøger
1770-1854 C. Udgåede skrivelser
1764-1854 D. Ordrebøger
1817-1862 F. Straffebog
1765-1854 G. Afgangsprotokoller
1764-1854 G. Stambøger
1775-1786 M. Ekstraktbog
1775-1786 M. Extractbog
1765-1854 M. Listebøger
1764- 1924 V. Varia
1765-1854 Ø. Regnskaber
1765-1854 Ø. Økonomi

Arkivet på Københavns Stadsarkiv på Københavns Rådhus
Arkivet, som ikke er særlig omfattende dækker perioden 1768-1872.
Det dækker primært den periode, hvor institutionen var under fattigvæsenet samt den efterfølgende periode, hvor plejehusets lemmer var anbragt på Almindelig Hospital, men via de administrative sager og sagerne vedr. lemmerne vil det alligevel være muligt at få et vist indtryk af institutionen og dens beboere.