Påske, pinse, trinitatis, kalender 1500-2099

Påske: Fra græsk pascha, jødernes påskefest, fra hebr. pesach: påskelam. Jødernes fest til minde om udfrielsen af Ægypten; den kristne kirkes højtid til minde om Kristi død og opstandelse.

Pinse: Fra græsk pentekos den halvtredsindtyvende (dag efter påske).
Den kristne kirkes fest til minde om Helligåndens komme.

Trinatis: Fra latin, af trini = tredobbelt, teenighedsfest, første søndag efter pinse.

Dansk kalender fra 1500 til 2099 med angivelse af helligdage.