Jyske registre, jyske åbne breve

Jyske åbne breve. I disse breve findes »Jyske registre«. »Registre« er betegnelsen for kopibøger over breve af retsstiftende og almen karakter. Det kan dreje sig om embedsudnævnelser, tilladelse til vielse og dåb uden for kirken og mange andre forhold.

»Tegnelser« er den tilsvarende betegnelse for lukkede breve - d.v.s. ikke-retsstiftende breve, som kun vedkom enkeltpersoner eller mindre grupper af personer.

De Jyske registre med tilhørende indlæg dækker perioden 1571-1799, For at kunne bestille det rigtige registre, skal man finde registrets bogstavn og nr. i Arkivregistraturen »Danske Kancelli«, som bl.a. står i publikumsreolen ved receptionen på Rigsarkivet men som også findes på de andre landsarkiver.

Nedenstående eksempel vedrører en godsejer og adelsmand, som i 1721 ansøger Kongen om at måtte afholde sit forestående brylup på sit gods og ikke i kirken med en præst, som han selv vælger.


Arkivskaber: Danske Kancelli.
Titel: Jyske Registre.
Nummer: D-26.
Ã…r: 1721.

Prokollen, som man så får, indeholder forrest et navne- og sagsartsregister med henvisning til den side i samme protokol, hvor sagen er omtalt. På denne side har sagen et sagsnr. I denne sag nr. 21.

Herefter kan man bestille evt. bevarede arkivalier ved at skrive følgende:

Arkivskaber: Danske Kancelli.
Titel: Koncepter og indlæg til Jyske Registre
Nummer: D-26. Sag nr. 21
Ã…r: 1721.