Københavns Kommunes Optagelseshjem Frederiksholm

Navn: Københavns Kommunes Optagelseshjem Frederiksholm.
Adresse:: Glucksvej 2, København S.V.
Oprettet: Københavns kommune.
Lukket: ?
Modtog:: Drenge og piger 3-14 år.
Faciliteter: Egen skole.
Antal: 58 drenge og piger.
Arkivoplysninger:

Bemærk, at oplysninger stammer fra omkring 1950, og at nogle institutioner gennem årene har skiftet funktion og elevgruppe gennem årene.