Det Classenske Fideicommiss Børnehjem

Navn: Det Classenske Fideicommiss Børnehjem.
Adresse:: Ordruphøj, Charlottenlund.
Oprettet: Frelsens Hær.
Lukket: ?
Modtog:: Svangre kvinder og børn 0-1 år,
Faciliteter:?
Antal: 43 børn og 4 mødre.
Arkivoplysninger:

Bemærk, at oplysninger stammer fra omkring 1950, og at nogle institutioner gennem årene har skiftet funktion og elevgruppe gennem årene.