Optagelseshjemmet i Fredensborg for Piger og Spæde Børn

Navn: Optagelseshjemmet i Fredensborg for Piger og Spæde Børn
Adresse:: Fredensborg.
Oprettet: Plejehjemsforeningen for Frederiksborg amt.
Lukket: ?
Faciliteter: ?
Modtog:: Ikke vanskelige piger i alderen 14-16 år.
Antal: 15.
Arkivoplysninger:

Bemærk, at oplysninger stammer fra omkring 1950, og at nogle institutioner gennem årene har skiftet funktion og elevgruppe gennem årene.