Konsistorialraad (konsistorialråd(

(Tysk) Oprindelig brug om et medlem af et konsistorium, men blev indtil midten af det 19. århundrede givet som titel, som især blev tildelt fortjente præster og gav rang i 6. rangklasse nr. 3.