Slaveriet, Københavns Stokhus

Med »slaveriet« menes sædvanligvis »Københavns Stokhus«, som fungerede som fængsel fra 1670 til ca. 1860 og som lå på hjørnet af Stokhusgade og Østervoldgade. Oprindelig var stokhuset beregnet på militære fanger, men blev i 1741 omdannet til en egentlig straffeanstalt for udståelse af slaveri (dvs. tvangsarbejde) og fæstningsarbejde.

Også i forhold til de militære fæstninger blev der udsat fæstningsslaver.

Stokhuset hørte under Københavns Kommandant.

På Landsarkivet i København findes en række fangefortegnelser (slaveruller, slaveprotokoller, stambøger, stamlister m.fl. ) fra 1741-1860.

Der findes også bevaret en række fangesager (1741-1857) fordelt på ærlige og uærlige (strøget til kagen) fanger.

Sagerne ligger på nr., der svarer til nr. i fangefortegnelserne. Så man skal starte med af finde nr. i fangefortegnelserne.

For at bestille fangefortegnelserne frem fra arkivet skal man finde arkivnummeret i bogen »Ældre Fængselsarkiver fra København og Møn«, som står i reolen ved receptionen på Landsarkivet i København.

Arkiverne befinder sig på selve landsarkivet.

Der findes også ældre arkivalier vedr. Københavns Stokhus på Rigsarkivet.