Kammerråd, kammerraad

Kammerråd var oprindelig en gammel betegnelse for en embedsmand ved Statens finansvæsen, men blev senere brugt som en ærestitel, som blev uddelt bredt i det danske samfund til personer, som havde gjort en fortjenstfuld indsats. Titlen er i dag afskaffet.

I H. C. Andersens eventyr »Portnøglen« skrevet i 1872, kan man bl.a. læse følgende:
»Hans Fader skubbede ham ind paa et Contor, hans Moder skubbede ham ind i Ægtestanden, og hans Kone skubbede ham op til Kammerraad, men det Sidste sagde hun ikke, hun var en besindig, brav Kone, der taug paa rette Sted, talte og skubbede paa rette Sted.«