Bustrup optagelseshjem

Navn: Bustrup optagelseshjem.
Adresse: Brodal ved Skive.
Oprettet af: Etableret i samarbejde med Ungdommens Vel.
Lukket: ?
Faciliteter: Land- og havebrug. Landbrug ca. 137 ha.
Modtog: Drenge i aldersgruppen 16-18 år.
Antal: 42 pladser.
Er fundet i folketællingen:: ?
Arkivoplysninger::
Anbringelse krævede Overinspektionens forudgående samtykke. Overinspektionens arkivalier befinder sig på Rigsarkivet.