Optagelseshjemmet Vitskøl Kloster

Navn: Optagelseshjemmet Vitskøl Kloster.
Adresse: Ranum.
Oprettet af: ?
Lukket: ?
Faciliteter: Snedkeri, mekanikerværksted, enkelte udearbejdende lærlinge, land- og havebrug. Landbrug ca. 266 ha.
Modtog: Drenge i aldersgruppen 14-16 år.
Antal: 45 pladser.
Er fundet i folketællingen:: ?
Arkivoplysninger:: ?
Andre oplysninger::
Anbringelse krævede Overinspektionens forudgående samtykke. Overinspektionens arkivalier befinder sig på Rigsarkivet.