Fødselsstiftelsen, børn med kendte forældre i 1759-1813

På Landsarkivet i København findes der i en af reolerne i publikumsmagasinet et alfabetisk register som omfatter de børn, som blev født på Fødselsstiftelsen fra 1759-1813, for hvilke forældrenes navn er opgivet ved dåben eller ved senere tilmelding. For de sidste sidstes vedkommende er der i marginen anført et X.

Oversigten er udarbejdet af Fr. Olsen i 1932 og indeholder oplysninger om faderens navn, stilling, moderens navn og fødenavn, barnets navn og fødselsdato.