Lægdsrullernes bogstavsbetegnelser

A: 1793, 1803, 1815, 1826, 1851, 1877, 1903, 1929.
B: 1794, 1804, 1816, 1827, 1852, 1878, 1904, 1930.
C: 1795, 1805, 1817, 1828, 1853, 1879, 1905, 1931.
D: 1796, 1806, 1818, 1829, 1854, 1880, 1906, 1932.
E: 1797, 1808, 1819, 1830, 1855, 1881, 1907, 1933.
F: 1798, 1809, 1820, 1831, 1856, 1882, 1908, 1934.
G: 1799, 1810, 1821, 1832, 1857, 1883, 1909, 1935.
H: 1800, 1811, 1822, 1833, 1858, 1884, 1910, 1936.
J: 1801, 1812, 1823, 1834, 1859, 1885, 1911, 1937.
K: 1802, 1813, 1824, 1835, 1860, 1886, 1912, 1938.
L: 1803, 1814, 1825, 1836, 1861, 1887, 1913, 1939.
M: 1837, 1862, 1888, 1914, 1940.
N: 1838, 1863, 1889, 1915, 1941.
O: 1839, 1864, 1890, 1916, 1942.
P: 1840, 1865, 1891, 1917, 1943.
Q: 1841, 1866, 1892, 1918, 1944.
R: 1842, 1867, 1893, 1919, 1945. Se bemærkning vedr. 1842.
S: 1842, 1868, 1894, 1920, 1946. Se bemærkning vedr. 1842.
T: 1843, 1869, 1895, 1921, 1947.
U: 1844, 1870, 1896, 1922, 1948.
V: 1845, 1871, 1897, 1923, 1949.
X: 1846, 1872, 1898, 1924, 1950.
Y: 1847, 1873, 1899, 1925, 1951.
Z: 1848, 1874, 1900, 1926, 1952. Se bemærkning vedr. 1952.
Æ: 1849, 1875, 1901, 1927, 1952. Se bemærkning vedr. 1952.
Ø: 1850, 1876, 1902, 1928, 1953.

Husk, at lægdsrulleår ikke er = kalenderår.
1793-1802: November - Oktober. Gælder alle ruller.
1893-1806: November - Oktober. Gælder til- og afgang.
1808-1842: Maj-April. Gælder alle ruller.

Lægdsåret R: 1842, dækker maj 1841 - april 1842.
Lægdsåret S: 1842, dækker maj 1842-december 1842.

Bemærk desuden, at kalenderåret 1952 både fik bogstavsbetegnelsen Z og Æ.

Fra 1843 og de efterfølgende år svarer lægdsåret til kalenderåret - dvs. fra janaur - december. Gælder alle ruller.