Herredsfogeder og tingskrivere i Vendsyssel til ca. 1800

Bogen »Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel fra middelalderen til ca. 1800« er skrevet af V. Klitgaard som et følgeskrift til »Vendsyssels Årbøger« 1937-38.
150 sider. Navneregister findes sidst i bogen.

Bogens findes bl.a. på læsesalen i Landsarkivet i København men formentlig også andre steder således, at den kan bestilles hjem til det lokale bibliotek.