Sankt Hans Hospital - skiftesager

Sankt Hans Hospital og Ladegården i København havde en overgang i 1700-tallet fælles præst, der ikke altid var nøjeregnende med, hvilken kirkebog han skrev hvad i, især ikke efter at begge fra ca. 1747 var fælles om militærhospitalets kirke på Ladegården.

Senere fik Skt. Hans Hospital præst og dermed kirkebogsfører fælles med Skt. Jørgensbjerg Sogn.

Til 1824 anmeldtes dødsfald til den administrerende direktion for Københavns Fattigvæsen (hvorunder hospitalet sorterede), hvorfra dødsfaldet anmeldtes til Københavns Skiftekommission, hvis arkiver befinder sig på Landsarkivet på Jagtvej i København.

Fra 1824 anmeldtes dødsfaldet til den lokale skifteret (Lejre herred, senere Roskilde Retskreds), som så i givet fald sørgede for at viderebringe dødsanmeldelsen til den skifteret, der skulle behandle boet.

Hvis den pågældende er død på Sankt Hans Hospital efter, så vil det fremgå af kirkebogen for Sankt Hans Hospital (sogn 272a) uanset, hvor den pågældende er begravet. Hvis den pågældende er begravet et andet sted end på kirkegården for Sankt Hans, vil det fremgå af kirkebogen for Sankt Hans og begravelsessognets kirkebog.

Andre kilder
For perioden 1683-183 findes der er navneregister i:
• C-19 = 1734-1767 Mindre københavnske kirker«, bind I, Ladegården og Pesthuset.
• C-20 1683-1813 »Mindre københavnske kirker«, bind II, som dækker Pesthuset, Skt. Hans Hospital samt Claudi Rossets Stiftelse.

Begge bøger er opstillet i publikumsmagasinet på Landsarkivet i København.

Herudover findes der en fortegnelse over døde i Sankt Hans Hospital Hospitals arkiv på Københavns Stadsarkiv.