Overformynderiet i København

Overformynderiets/overformynderens opgave var at forvalte formuer tilhørende umyndige eller borteblevne personer samt formuer båndlagt af arveladere eller givere eller hensat til forvaltning under Overformynderiet efter tilladelse fra en offentlig myndighed.

I København varetog Magistraten fra 1814 selv bestyrelsen af umyndiges midler m.m, indtil der ved kongelig resolution af 29. december 1857 oprettedes et embede som kgl. udnævnt overformynder for København.

Ved lov af 26. maj 1868 om forvaltningen af umyndiges midler, der trådte i kraft 1. april 1869, blev de lokale overformynderier samlet under et og henlagt til Overformynderen for København. Det udenbys overformynderi skulle dog bestyres af en særlig afdeling.

Bemærk, at det er tidspunktet på indsættelsen af midlerne eller oprettelse af legatet som er afgørende for, hvor man skal lede efter arkiverne.

Hvis pengene er indsat i Overformynderiet i København før 29. december 1857, så findes arkivalierne på Stadsarkivet på Københavns Rådhus, hvor man i publikumsreolen kan finde et navneregister, som henviser til protokol og sidenummer i oprettelses- og udbetalingsprotokollerne, som også står fremme i reolen. Selv om frigivelsen og udbetalingen først sker efter 1857, så er det indskydertidspunktet, som er afgørende for, om oplysningerne befinder sig på Københavns Stadsarkiv.

Efter 29. december 1857 skal oplysningerne findes i Overformynderiets Arkiv på Rigsarkivet (fjernarkiv).

Yderligere information:
Slægtsforskerens ABC, side 223-224.