Raadstueplakat af 5. juli 1796 ang. Underholdsbidrag

Rescript til Københavns Magistrat af 1. juli 1796
At, saasom det undertiden indræffer, at Ægtemænd, uden nogen forudgaaende Separation, enten efter Kongelige Beviling eller indbyrdes for Øvrigheden indgaaet Forening, aldeles unddrage sig fra at leve med og forsørge deres Hustruer, og baade Billighed og Retfærdighed fordrer, at slige Mænd blive tvungne til at opfylde de dem i den Henseende paaliggende Pligter; saa skal det i slige Tilfælde af Øvrigheden fastsættes, hvad Hustruerne efter Billighed bør tilstaaes af Mændene, og saadant, i Mangel af mindelige Betaling, ved Udpantning inddrives.