Navneændring

Indtil 1903 kunne man søge om kongelig bevilling til navneændring via amtet eller/Københavns kommune til Danske Kancelli (fra 1848 til Justitsministeriet).

Hvis barnet var født på Fødselsstiftelsen kunne Kultusministeriet (kirke- og undervisningsministeriet også give sin tilladelse).

Ansøgningerne befinder sig:
• Indtil 1848 i Danske Kancellis arkiver på Rigsarkivet.
• Fra 1848 i Justitsministeriets arkiv på Rigsarkivet.
• Hvis det drejede sig om navneændring vedr. børn født på Fødselsstiftelsen i Kultusministeriets arkiv på Rigskarkivet.

Fra 1903
Navneændring fra dette tidspunkt kunne ske på to måder:

1) ved øvrighedsbevis/navnebevis kan ansøgningen findes i politimesterens/retsbetjentens (i København i Københavns overpræsidium) arkiv på det regionale landsarkiv (LAO)

2) ved kgl. bevilling i amtets arkiv på det regionale landsarkiv (LAO). Herudover kan der evt. også ligge en sag i Justitsministeriets arkiv på Rigsarkivet. Mellem 1916 og 1961 skulle Justitsministeriet altid høres ved navneændring.

Som regel vil det fremgå af kirkebogens oplysninger i forbindelse med hans dåb hvilken dato og hvilken type af navneændring der er tale om.

Hvis det ikke gør det, så gælder følgende hovedregler:
• Hvis navnet er et fornavn, en kvindes fødenavn eller et navn, en anden slægt bruger, vil navneændringen indtil 1961 være sket ved kgl. bevilling.
• Hvis der er tale om et nyt og selvopfunden navn, vil navneændringer fra 1903 og senere være sket ved øvrighedsbevis/navnebevis.

I ansøgningen vil det fremgå med hvilken begrundelse han ønsker sit navn ændret og hvilke personer, ændringen skal omfatte m.m.

Navneændringer i København fra 1903
Hvis ansøgeren boede i København skal navneændring foretaget i perioden 1903-1961 ved kgl. bevilling søges i Københavns Overpræsidiums arkiv under O.J.-Journaler.
Hvis navneændringen skete ved øvrighedsbevis/navnebevis skal man kigge under N.J.-Journaler (alle ansøgninger) eller N.B.J.-Journalet (godkendte ansøgninger).

Uden for København
Hvis ansøgeren boede uden for københavn skal navneændring
• ved Kgl. bevilling (1903-1961) søges i amtets arkiv og
• navneændring ved øvrighedsbevis/navnebevis i retsbetjentens (1903-1919) og politimesterens arkiv (1919-1961).

Efter 1961 skal alle navneændringer findes for
• 1962-1970 i amtets arkiv og
• efter 1970 i statsamtet arkiv.