Plettyphus

Plettyfus

En sygdom som forårsaget af ricketsier, som overføres ved loppebid.

Plettyfus forårsages af en slags bakterier som kaldes rickettsier. De udbredes gennem forskellige parasitter. Ingen af de her beskrevne sygdomme forekommer normalt her i landet, men var almindelig forekommende i ældre tid, hvor de blev spredt af lus og lopper.

Plettyfus optræder på steder med dårlige hygiejniske forhold. Sygdommen har en tendens til at dukke op under krige, efter naturkatastrofer eller i andre sammenhænge, hvor man har svært ved at opretholde en god hygiejne.

Sygdommen giver pludselig opstået høj feber, kulderystelser, overfølsomhed for lys og muskelsmerter. Den ramte får også alvorlig hovedpine, hoste og næseblod. Typiske symptomer er susen for ørerne og nedsat hørelse. Man får gul-røde pletter som efterhånden bliver mørkere. Udslættet sidder på kroppen.

Feberen holder sig i 2-3 uger. Almindeligvis bliver den syge omtåget og uklar. I svære tilfælde kan der optræde bevidstløshed og chok.

Diagnosen stilles ved en blodprøve. Man har tidligere anvendt DDT-puder til forebyggende behandling.

I dag har man en vaccine som har været anvendt til soldater i krig. Den beskytter ikke helt mod sygdommen, men lindrer symptomerne.

Man bør hurtigst muligt behandle med antibiotika, da sygdommen er meget alvorlig og i ubehandlet tilstand fører til døden i omkring halvdelen af tilfældene.

Problemet er at antibiotika ikke altid er effektivt, og at der hyppigt forekommer tilbagefald. Den vigtigste forudsætning for at undgå sygdommen er at bekæmpe udbredelsen af lus.

Loppebåret tyfus spredes via loppebid. Sygdommen har samme symptomer som lusebåret tyfus, men har et mildere forløb og dødeligheden er meget lavere. Behandles med antibiotika.