Kollegialtidende, Departementstidende og Ministerialtidende

»Kollegialtidende« 1798-1840, »Ny Kollegialtidende« 1841-48 og »Departements-tidende« 1848-70 indeholder foruden love, reskripter og cirkulærer også motiverne til Lovene og mange oplysninger om administrative forhold.

Denne brogede blanding af oplysninger, særlig beretninger fra offentlige institutioner, blev fra 1871 offentliggjort i Ministerialtidende, Afdeling B.

Kollegialtidende, Ny Kollegialtidende, Departement-tidende og Ministerialtidende kan findes på Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og enkelte andre større biblioteker.