Ladefoged

I tidligere tid om den person, der (paa en herregaard) havde tilsyn med avlen (såning, høst, tærskning osv.) og opsyn med hovfolkenes arbejde.

Senere brugt om en person, der havde en ledende, tilsynsførende stilling ved det daglige arbejde paa en større gård.

Udtrykket blev også undertiden brugt om en ældre, gift forvalter og på en større gård om en betroet avlskarl ell. underforvalter, som under avlsforvalterens overledelse havde opsyn med en del af arbejdsstyrken, eller som havde tilsynet paa selve gården med dens bygninger, redskaber, magasiner o.lign.