Mønstringskontoret i København

Arkivet for Mønstringskontoret i København findes på Landsarkivet i København.
Der gælder de almindelige tilgængelighedsregler.

I arkivet findes:
• Lister over indkaldte befarne værnepligtige, 2 pakker (1863-1914). 1864, 1871, 1872 og 1913 mangler.
• Fremmede Søfolk, 2 bind (1855-1870).
• Skibe på udlandet, 3 bind (1868-1870). Alfabetisk efter skipper.
• Skibsbemandingslister i 388 pakker fordelt på år og nr. (1870-1963).
• Registre over ikke-værnepligtige og udlændinge, 25 bind (1904-1975).
• Registre over ikke-vænrepligtige, som afmønstres på bemnadingslister, hvoraf mønstringskontoret ikke har genpart, 4 bind (1901-1945).
• Registre over ikke-påmønstret mandskab, afsendt af forhyringsagenterne, såvel værnepligtige, som ikke-værnepligtige og udlændinge, 3 bind (1908-1919).