Besættelsen (landssvigere, værnemagere, nazister, deporterede m.fl.)

Der kan findes materiale om besættelsenstiden flere steder - bl.a. på Rigsarkivet.

Bl.a. findes der beretninger fra tidligere modstandsfolk og privatarkiver fra ledende modstandsfolk.

Oplysninger om enkelte modstandsfolk kan f.eks. s√łges blandt arkivalier fra Statsadvokaten for S√¶rlige Anliggender.

Af hensyn til beskyttelse af enkeltpersoner er arkivalier, der indeholder oplysninger om private eller strafferetslige forhold, if√łlge Arkivloven ¬ß 22 f√łrst tilg√¶ngelige efter 75 √•r. Rigsarkivaren kan i konkrete tilf√¶lde dog bevilge adgang til s√•danne arkivalier.

Landssvigere
Der findes et fyldigt materiale om landssvigere i arkivet for Rigsadvokaten. Det er anklageskrifter rejst i henhold til straffelovstillgget af 1. juni 1945. Disse sager benævnes P-journalsager. De omhandler bl.a. Frikorps Danmarks folk, stikkere og værnemagere.

For at finde frem til nummeret p√• den √łnskede journalsag anvendes navnekartoteket over P-sager, hvor der p√• hvert kartotekskort er noteret navn og journalnummer.

Ved at udfylde en s√łgemiddelblanket, som udleveres i receptionen, opn√•s adgang til navnekartoteket.

Ved bestilling af navnekartoteket til Rigsadvokatens P-sager anf√łres navn og f√łdselsdato p√• den person, hvis journalnummer man √łnsker identificeret.

N√•r man har identificeret en sags nummer, s√łges om adgangstilladelse til at se den p√•g√¶ldende sag.

Bestilling af P-journalsagen kan afgives, når adgangstilladelsen foreligger.

Værnemagere
Kunne d√łmmes efter b√•de straffelovstill√¶gget af 1. juni 1945 og de supplerende v√¶rnemagerlove af 9. oktober 1945.

I de tilfælde, hvor der ikke kunne rejses tiltale efter straffelovstillægget, blev de supplerende værnemagerlove anvendt.

De gav myndighederne hjemmel til at kr√¶ve tilbagebetaling af ekstraordin√¶rt store fortjenester, som var opn√•et ved √łkonomisk samarbejde med bes√¶ttelsesmagten.

Disse sager blev behandlet af Revisionsudvalget for tyske betalinger.

I arkivet fra Revisionsudvalget er bevaret udvalgets kendelser, som giver oplysninger om samarbejdets art og pris samt tilbagebetalingskravet.

For at finde frem til en person sag bestilles Revisionsudvalgets navneprotokol p√• en almindelig bestillingsseddel, men angivelse af f√łlgende oplysinger

Arkivgruppe: Handelsministeriet, ujournaliseret arkiv.
Proviens nr. 0015.
Titel: Revisionsudvalget for tyske betalinger, Registre (Navneprotokol + navnet p√• den person som der √łnskes oplysninger om).
Nr. 325
√Ör: 1946-1958.

Navneprotokollen er principielt utilgængelig, og kan derfor kun udleveres til brugere, som underskriver en erklæring om, at fortrolige oplysninger ikke viderebringes.

I navneprotokollen er angivet navn, adresse og stilling samt et to-leddet l√łbenummer, som henviser til kendelsesprotokolnummer og kendelsesnummer, f.eks. III/941. Dvs. kendelsesprotokoll III, kendelse nummer 941.

I flertallet af kendelserne er √łverst henvist til journalsagens nummer, f.eks. W 7519, hvor bogstavet henviser til faggruppen. Alle handelssager har betegnelsen W, mens vognmandssager registreret under V og grusleverancer under HG. Andre erhverv har en lignende betegnelse.

Ved bestilling af journalsagen henvises til både bostav og nummer.

På bestillingsedlen skrives:
Handelsministeriets, ujournaliseret arkiv,
Arkivnummer 325. Revisionudvalget for tyske betalinger.
Nummer og bogstav for sagen.

Der skal ans√łges om adgangstilladelse til at benytte b√•de sager og kendelser.

Centralkartoteket
Arkivet fra Politiets Efterretningstjeneste ved√łrende bes√¶ttelsestiden indeholder ligeledes oplysninger om landssvigere. En vigtig del heraf er det af modstandsbev√¶gelsen oprettede Centralkartotek.

Heri noteredes navne p√• danske nazister og nazisympatis√łrer, danske i tysk tjeneste og stikkere m.fl.

P√• kortene er foruden navn i vekslende omfang anf√łrt:
‚ÄĘ F√łdselsdato.
‚ÄĘ Sigtelse.
‚ÄĘ V√•benbesiddelse.
‚ÄĘ Evt. arrestation.

Til en del af kortenere er der oprettet journalsager under betegnelsen registreret kildemateriale, i daglig tale kaldet K-sager.

I de tilfælde, hvor der findes en K-sag, er det noteret på kortet i Centralkartoteket.

Disse K-sager er af meget ujævn karakter.

Ved anmodning om adgangstilladelse til en persons kort/ K-sag anf√łres fulde navn og evt. f√łdselsdato. N√•r adgangstilladelsen er indhentet, bestilles kortet eller sagen ved udfyldelse af en almindelig bestillingsseddel.

Deporterede danske fanger
Under bes√¶ttelsen blev mange danske statsborgere arresteret for forbrydelser mod v√¶rnemagten, og en del af disse fanger blev p√• tysk foranledning overf√łrt til tyske f√¶ngsler eller KZ-lejre. Der findes et godt materiale i Udenrigsministeriets arkiv

I Udenrigsministeriets arkiv, gruppeordnede sager nummer 84.G.5. findes journalsager vedr√łrende deporterede danske statsborgere. Her er oplysninger af forskellig karakter - bl.a. om afsendelsesdato, bestemmelsessted og forsendelse af R√łde Kors pakker.
For at finde frem til en persons sag skal man bruge navnekartoteket til gruppe 84.G.5. Her findes - foruden journalnummer og navn - oplysninger om opholdssted i Tyskland, hjemkomst eller anden videre skæbne.

For at f√• adgang til kartoteket skal man udfylde en s√łgemiddelblanket, som f√•s p√• Rigsarkivets l√¶sesal.¬†

√ėnskes man oplysninger om en person bestiller man derfor navnekartoteket til gruppe 84.G.5, hvor der p√• de fleste kartotekskort er henvisninger til journalsagens nummer - eksempelvis 84.G.5/255. ??Selve journalsagen kan f√łrst bestilles frem, n√•r man har en adgangstilladelse.

DNSAP's arkiv
¬ĽBovrup-arkivet¬ę blev ved befrielsen beslaglagt af modstandsbev√¶gelsen og derefter overf√łrt til Politiets Efterretningstjeneste.

Bovrup-arkivet omfatter et fyldigt materiale om partiets virke og dets medlemmer, men det er desværre vanskeligt at benytte.

Oplysninger om enkelte personer kan s√łges i flere nummererede r√¶kker. Der eksisterer bl.a. en medlemsfortegnelse, ligesom alle anmodninger om udmeldelse af partiet er registreret og ordnet alfabetisk.

Endvidere findes en samling indmeldelsesskemaer til Frikorps Danmark, hvorp√• der er noteret indmeldelsesdato, navn, stilling, tilknytning til dansk milit√¶r med angivelse af rang, og √łverst er tilf√łjet evt. domf√¶ldelse i henhold til straffelovstill√¶gget af 1. juni 1945.

Ved bestilling af disse skemaer anf√łres p√• en almindelig bestillingsseddel:
Bovrup- arkivet, personens navn og r√¶kkens nummer - i dette tilf√¶lde r√łdt/631-634.

Ved bestilling af udmeldelsesskemaer anf√łres i stedet nummer r√łdt/ 224-266. Der eksisterer ingen journalsager til kartotekskortene i Bovrup-arkivet.

Bovrup-arkivet er registreret i afleveringsfortegnelsen fra Politiets Efterretningstjeneste (proveniensnummer 1353), som er opstillet i vejledningsafsnittet.

Der skal indhentes adgangstilladelse til at benytte sager fra Bovrup-arkivet.

Ans√łgning om adgangstilladelse til benyttelse af ikke umiddelbart tilg√¶ngeligt akrivmateriale

√ėnskes tilladelse til at benytte ikke umiddelbart tilg√¶ngeligt materiale fra f.eks. Statsadvokaten for S√¶rlige Anliggender, udfyldes en ans√łgningsblanket som vist nedenfor. Husk at anf√łre unders√łgelsens form√•l.

Ans√łgningen sendes til Rigsarkivet, Rigsdagsg√•rden 9, 1218 K√łbenhavn K. Sagsbehandlingen er h√łjest 15 dage, men en l√¶ngere svarfrist m√• p√•regnes i de tilf√¶lde, hvor samtykke skal indhentes fra den afleverende myndighed.

Andre relevante arkiver om besættelsen
Blandt andre relevante arkivfonds kan n√¶vnes: Justitsministeriets 3. kontor, Rigspolitichefen, Justitsministeriets Psykologiske Unders√łgelsesklinik og Statens Udvandringskontor. Yderligere information kan s√łges i Rigsarkivets guider samt i myndighedernes afleveringsfortegnelser. Der kr√¶ves adgangstilladelse til at benytte disse arkiver.

Der findes også materiale om besættelsestidens historie på landsarkiverne, Det kongelige Bibliotek, Frihedsmuseet og de lokalhistoriske arkiver.

Litteratur
Besættelsestidens Hvem - hvad - hvor. Politikens Forlag 1993
Karl O. Christiansen: Mandlige landssvigere i Danmark under besættelsen. G.E.C. Gads Forlag 1950
Den parlamentariske Kommissions beretning m. bilag. J.H. Schulz 1950
Malene Djursaa: DNSAP. Gyldendal 1981
Oluf Krabbe: Danske soldater i kamp p√• √ėstfronten. Odense Universitetsforlag 1976
Henning Koch: Demokrati - slå til. Gyldendal 1994
Henning Poulsen: Besættelsesmagten og de danske nazister. Gyldendal 1970
Henrik Stevnsborg: Politiet 1938-47. G.E.C. Gads Forlag 1992
Ditlev Tamm: Retsopg√łret efter bes√¶ttelsen. Jurist- og √ėkonomforbundets Forlag 1984
Under hagekors og Dannebrog : danskere i Waffen SS / Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen, Peter Scharff Smith. Aschehoug, 1998.

Kilde:
Rigsarkivets pjecer om besættelsestiden m.fl.