Huguenot

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatioren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schwiez, hvor han gjorde Genène til midpunkt for den »reformerte« kirke.

Ordet »Huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidegenosse« (edsforbunden), som schweizernes kaldtes.

Da de reformete ikke accepteres af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

På Bartholomæusnatten i 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årenen 1598-1685 fik vidsse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nates-ediktet«. Da dette blev ophævet af Ludvig den 14. i 1685, forfulgtes huguenotterne igen, så de i hundredetusindvis måtte drage i landflygtighed til England, Schweiz, Holland og Tyskland.

I 1685 fik en mindre gruppe franske huguenotter trosfrihed og andre privilegier i Danmark takket være tidens merkantilistiske indstilling og støtte fra Christian den 5.'s dronning, Charlotte Amalie, som selv var reformert.

I 1688 byggedes i Gothersgade i København den reformerte kirke.

En anden huguenotkoloni opstod i 1720'erne i Fredericia, hvor Frederik den 4. traf aftale med en række huguenotfamilier, der efter flugten fra Frankrig havde slet sig ned i Brandenbrug, især tobalsavlere og vævere. Der garanteredes dem en række privilegier i Fredericia, hvor de gennem flid, initiativ og sammenhold kom til at præge byen gennem århundreder.

Huguenotkorset med den hængende due symboliserer århundreders lidelser.

Huguenotsamfundet blev stiftet den 29. november 1968. Som medlemmer af Huguenotsamfundet optages alle der enten er af fransk reformert afstamning, eller som ønsker nærmere forbindelse med fransk kuldtur og fransk protestantisme.
Protektor: Hans kgl. Højhed Prins Henrik.

Kilde: Det Danske Huguenotsamfunds pjece om Det Danske Huguenotsamfund.

Andre kilder:
N.C. Lukman: »Fredericia-kolonien, vor lille Frankrig«, udgivet i 1939.