Mallings samling af Vielser i danske landsogne 1661-1792

Overretsagfører Mallings samling af vielser i danske landsogne 1661-1792 med register over hustruer (4 bind). Bøgerne er indført i alfabetisk på mændenes navne., så man har mulighed for både at søge på mændenes og hustruernes navne.

Omfatter kun de vielser, ved hvilke der er betalt kopulationspenge, og er udarbejdet på grundlag af regnskaberne over disse.

Hvis man i forvejen har oplysningerne fra kirkebogen er der ikke nye oplysninger i Mallings samling, da samlingen kun indeholder oplysninger om navnene på ægtefællerne, evt. erhverv for ægtemandens vedkommende samt oplysninger om årstallet og i hvilket sogn og amt, vielsen er foregået.

Bemærk, at du IKKE i Grifos database kan søge efter personerne. Her skal du på Rigsarkivet eller Det Kongelige Bibliotek for at se indførslerne i bøgerne.