Myndighedsloven af 1922

Efter myndighedsloven af 1922 er den, der under 21 år, umyndig, medens den, der er 21 år eller derover, er myndig, med mindre han eller hun under særlige omstændigheder er umyndiggjort. De, der er umyndige på grund af alder, kaldes mindreårige.

Den umyndige kan ikke selv r√•de over sin formue eller forpligte sig ved retshandler, hvor der indg√•r en √łkonomisk forpligtelse.

Undtagelser:
‚ÄĘ En mindre√•rig kan, n√•r han eller hun er fyldt 18 √•r, eller n√•r han eller hun har indg√•et √¶gteskab (se neden for om for√¶ldremyndighed), selv tr√¶ffe bestemmelse om indg√•else og oph√¶velse af aftale om tjeneste eller andet personligt arbejde.
‚ÄĘ Har en mindre√•rig under 18 √•r allerede med tilladelses af for√¶ldremyndighedens indehaver p√• egen p√•taget sig tjeneste eller andet for sit underhold, kan han, n√•r han er fyldt 15 √•r, selv oph√¶ved aftalen eller p√•tage sig arbejde af lignende art, medmindre anden bestemmelse er truffet af for√¶ldremyndighedens indehaver. Der kan v√¶re tale om arbejde af s√•vel √•ndelig som legemlig art. Har den mindre√•rige p√• egen h√•nd indg√•et en aftale, kan for√¶ldremyndighedens indehvar oph√¶ve aftalen, s√•fremt hensynet til den mindre√•riges opdragelse eller velf√¶rd kr√¶ver det. Denne oph√¶velse skal ske med rimeligt varsel og evt. mod erstatning.

Værgemål
Da den umyndige ikke i almindelighed har ret til at r√•de over sin formue, m√• en anden ud√łve denne r√•dighed. Dette hverv tilkommer v√¶rgen. Som hovedregel den s√•kaldte f√łdte v√¶rge, der er pligtig til til at ud√łve v√¶rgem√•let og at overtage det uden beskikkelse. For mindre√•rige √¶gteb√łrn er faderen f√łdt v√¶rge og, hvis han d√łr, moderen. For mindre√•rige b√łrn, f√łdt uden for √¶gteskab, er moderen f√łdt v√¶rge. Har et barn ikke nogen f√łdt v√¶rge, beskikkes der en f√łdt v√¶rge.

V√¶rgen skal p√• passende m√•de s√łrge for formuens bevaring og frugtbarg√łrelse og dens anvendelse til bedste for den umyndige. V√¶rgens opgave er at bevare formuen og ikke f.eks. ved spekulationer at √łge denne, og han m√• aldrig forpligte den umyndige ved kaution eller ved anden sikkerhedsstillelse for trediemands g√¶ld. I√łvrigt skal v√¶rgen, vhis den umyndige er fyldt 15 √•r, i vigtige anliggender s√• vidt muligt indhente erkl√¶ring fra denne. V√¶rgen st√•r med hensyn til v√¶rgem√•let under tilsyn af pupilautoriteterne (senere ben√¶vnt som Overformynderiet).

Forældremyndighed
B√łrn under 18 √•r st√•r under for√¶ldremyndighed, medmindre de har indg√•et √¶gteskab. Det sidste er kun praktisk for kvinder, da en mand ikke kan f√• tilladelse til at indg√• √¶gte f√łr det fyldte 18 √•r.