Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871

Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871 var et privat forsikringsinstitut og med adgang for alle til at tegne en forsikring.

Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871 blev grundlagt i 1848 under navnet Direktionen for Livrente- og forsørgelsesanstalten af 1842, men skiftede navn i 1871 til Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871 og i 1893 til Statsanstalten for Livsforsikring.

Arkiverne befinder sig på Rigsarkivet, arkiv nr. 1247, hvor der er bevaret følgende arkivalier:

1842 1892 Begæringer om forsikringstegning
1871 1871 Beregnerjournal
1871 1969 Bestyrelsesprotokol B, protokoller over sager V
1945 1967 Bestyrelsesprotokol D, sager refererede af lægen
1882 1977 Børseffekter
1891 1940 Cirkulærer og agentinstrukser
1842 1878 Designationsprotokoller
1940 1961 Dødebog for arbejdere
1878 1954 Dødebøger
1970 1986 Fondsjournaler
1871 1904 Formuebøger
1843 1936 Helbredspakker
1871 1989 Hovedbøger
1942 1961 Inspektørjournal for landdistrikter i Sønderjylland Nord
1810 1871 Journal for den lille komite
1907 1928 Journal for karensdagsforsikring
1871 1892 Journaler
1951 1976 Journaler for B X forsikring
1893 1925 Journaler for YR II forsikring
1893 1985 Journaler over registrering af forsikringshandlinger
1810 1874 Journalsager
1871 1892 Journalsager
1869 1936 Klientsager, årgangssager
1921 1963 Lønninger, specifikation af tillægene
1914 1970 Lønningsbøger, afskrivninger
1919 1960 Lønningsskemaer
1848 1972 Mikrofilmkopier af policer, navneordnet
1871 1966 Policekopibøger
1937 1942 Politiets overgang til staten
1871 1892 Register til journal
1871 1940 Regnskabskoncepter
1923 1932 Sparekasseforsikring Z III
1916 1933 Stambog for agenturer og inspektorater
1871 1871 Tarif for en livsvarig overlevelsesrente på 100 Rigsdaler årlig
1934 1977 Terminsbøger
1870 1872 Til- og afgangslister

Kilde: Daisy.