Børnehjemmet Kana (Hellerup og Jørlunde afdelinger)

Børnehjemmet Kana blev oprettet 1881 af grosserer Møller Andersen og hustru og bestod af – ihvertfald – to afdelinger med en fælles bestyrelse.

Børnehjemmet havde til formål at tage sig af fattige, forældreløse drenge, eller drenge i lignende situation, og opdrage dem til deres 14. år.

Børnehjmmet Kana i Hellerup på Højgårdsallé er fra 1932. Hjemmet var en selvejende institution, som blev anerkendt i 1937 md plads til 16 drenge fra 2-14 år.

Børnehjemmet Kana i Jørlunder pr. Slangerup lå tidligere i Charlottenlund, men flyttede til Jørlunde i 1924. Anerkendt i 1937. Der var plads til 16 drenge fra 2 til 14 år. Børnehjemmet Kana kukkede i 1957.

Arkiverne består af:
• Bestyrelsens forhandlingsproces (1916-1962),
• forældremyndighedsqfgivelse (1891-1958),
• korrespondance angående anbragte børn (1916-1938),
• regnskaber (1953-1957),
• legater (1918-1944, 1956),
• stambogsregister, Hellerup afdeling (1918-1945,
• stambøger for Kana i Hellerup, uden register (1930-1953), (1953-1956).
• stambøger for Kana i Jørlund, med registret (1921-1954, privat anbragte børn), (1938-1949, børn under Børneværnet), (1942-1957, både privat og offentligt anbragte børn).
• Kost- og gæstedagbog (1954-1957).