Børnehjemmet Illias Minde

Børnehjemmet blev oprettet i 1872 på Dronningsvej 26 på Frederiksberg af provst Schepelern med flere i Trinitatis meninghed. Børnehjemmet opkaldtes efter Ilia Fibiger, som omkring 1860 tog flere fattige børn til sig. Børnehjemmet blev tilknyttet Diakonissestiftelsen i 1895 og anerkendt som børnehjm i 1917.

Illias Minde havde plads til 18 piger. Optagelsesalderen var 3-7 år og afgangsalderen 14-15 år.

Efter 1942 og inden 1967 blev normeringen nedsat til 15 børn, og børnehjemmet for for børn af begge køn. Illias Minde blev en selvejende institution i 1955, men opretholdt fortsat tilknytningen til Diakonissestiftelsen. Illias Minde blev lukket 1969-70.

Arkivet – som befinder sig på Landsarkivet i København – består af stambøger (1872-1968) med registre fra 1923-1950, plejepengeregnskab (1872-1895).