Napoleon Bangs virksomhed

Napoleon Bang (25.9.1859) stiftede og ledede fra 1897 til ca. 1922 en række sociale institutioner, hvor der specielt blev draget omsorg for børn fra de socialt dårligst stillede klasser, disse institutioner og det øvrige sociale arbejde, som N. Bang stod for, er kendt under betegnelsen N. Bangs virksomhed.

Arkivet, som befinder sig på Landsarkivet i København, er underopdelt således, at det først rummer arkivaliter, som ikke kan placeres under bestemte institutioner, og derfor blot navngives N. Bangs virksomhed. Derefter kommer institutionerne i arkivet i den rækkefølge, som de er oprettet i.

Arkivet omfatter arkivalier fra:
• Hjemløses Hjem (1897),
• Børnehjemmene (1899-1905) i alt 5 institutioner,
• Kontoret for ulykkesstillede Børns redning (1901) incl. optagelsesafdeling Børne- Hospitalet, (1904),
• Støtteforeningerne »Ung Hjælpers Forbund« (1904), Bladet »Hjælperen«, Syforeningen »Det gode Formål« (1904) samt Komiteen for afholdelse af Hospitalsdagen (1904).
•