Sørgetid, retten til at gifte sig igen

Iflg. reglement om sørgedragt af 14. april 1752 måtte enken først efter et år og enkemanden efter 6 mdr indgå nyt ægteskab, medmindre der blev givet kongelig dispensation. Reglen indgik ligeledes i forordning af 30. april 1824, § 3, nr. 5 og gjaldt frem til Ægteskabloven af 30. juni 1922, § 16, hvoraf det fremgik, at den kvinde, som havde været gift, ikke måtte indgå nyt ægteskab inden 10 måneder fra det tidligere ægteskabs ophør, medmindre hun ikke er frugtsommelig fra tiden før ægteskabets ophør, eller der er forløbet 10 måneder, efter at samlivet med ægtemanden ophørte

Regel skulle forhindre, at kvinden i et nyt ægteskab fødte et barn, hvor den tidligere ægtemand kunne være faderen. Der var ikke mulighed for at få dispensation for regel.