Søfartsbog

En bog, som hver farende sømand af hensyn til hans værnepligtsforhold skulle være i besiddelse af.

På mønstringskontoret indføres ved påmønstringen i søfartsbogen skibets navn, skibsførerens navn samt påmønstringsdatoen og rejsens mål.

Ved togtets afslutning skulle søfartsbogen præsenteres på fremvises på Mønstringskontoret, hvor der skete indførsel af oplysninger i søfartsbogen om skibets anløbssteder samt datoen for afmønstring.

Skulle den pågældende aftjene værnepligt blev søfartsbogen tilbageholdt og den pågældende kunne kun tage kortere hyre indtil dagen før indkaldelsen som soldat.

Søfartsbogen blev opbevaret om bord hos skibsføreren, medens den søfarende havde en afregningsbog, hvori forhyringsoverenskomsternerne m.m. var anført samt de hyrebeløb, som var blevet udbetalt.