Søforklaring og søforhør

(Jur) Søforklaring kaldes den rapport, der aflægges for retten af skipper eller skibsmandskab, når visse begivenheder var indtruffet under sørejsen, navnlig når der var opstået skade på skibe, last eller hvis nogen ombordværende var omkommet uden for indenlandsk havn.

Søforklaring blev optaget efter begæring af skipperen og blev afgivet for den stedlige søret.

Søforklaring har karakter af et bevismiddel optaget til eventuel brug for det tilfælde, at en retssag skulle opstå i anledning af de begivenheder, som søforklaringen omfattede, navnlig når der under søforklaringen fremkom oplysninger, som gav grund til at formode, at strafansvar kunne gøres gældende.

Søforhør adskiller sig fra søforklaring ved, at søforhør iværksættes af det offentlige ex officio (af egen drift) og foretages under strafferetsplejens former.