Borgretten

Domstol oprettet på Københavns Slot i 1681, idet den tidligere gårdsret deltes i hofretten og borgretten. Borgretten var værneting for kgl. embedsmænd, der ikke var optaget i rangforordninge. Ophævet i 1771 ved oprettelsenaf af Hof- og Stadsretten i København.

Arkiverne befinder sig på Landsarkivet for København m.fl.