Undfangelsestiden

Det tidsrum, inden for hvilket undfangelsen af et barn kan være foregået. I Danmark indhentede man en sagkyndig udtalelse, hvis der var tvivl. Retslægerådets praksis var man fastsatte undfangelsestiden til 9 mdr + 2 mdr. beregnet fra fødselstidspunktet.