Paternitetssag (fadersskabssag)

En sag, anlagt af moderen til et barn født uden for ægteskabet mod den mand, som hun udlægger som barnefader, for at få fastslået ved dom, at denne enten er fader til barnet eller i hvertfald har haft samleje med hende på det tidspunkt, hvor barnet formodes avlet.

Sagen skal findes ved den ret, hvor sagen er anlagt, som regel der, hvor manden opholder sig.

Men ofte vil det være nemmere, at finde sagen i amtets (i København i Københavns Overpræsidiums arkiv vedr. A-jounaler) arkv, da amtet/Københavns Overpræsidium skal tage fastsætte bidragets størrelse og der sker først, når faderskabet er fastslået og ofte vil der der i amtets sag være et udskrift fra den ret, hvor sagen er behandlet.