Gravstedsindehaver, legataftaler

For alle individuelle gravsteder gælder, at disse skal renholdes af gravstedsindehaveren. Dog kan kirkegården påtage sig denne forpligtelse mod betaling – enten efter halvårlig regning eller for en længere forudbetalte periode (legat). Kirkegården påtager sig ligeledes anlæg af gravsteder samt udplantning af sommerblomster og granpyntning til jul.

Hvem der er gravstedsindehaver skal fremgå af kirkegårdsprotokollen. Den føres i to eksemplarer af graveren og kirkeværgen. Hvis der ikke er lavet et legat eller betales efter løbende, er gravstedsindehaveren ansvarlig for gravstedets vedligeholdelse - enten ved selv at sørge for det.

Det er kirkeværgen, der laver legataftalerne med de efterladte.

Man kan tage kontakt til kirkeværgen og få at vide, om der findes et legat, og hvornår det evt. udløber.

Det er kirkeværgen, der laver legataftalerne med de efterladte.