Københavns Overpræsidium, journalbetegnelser

Arkiverne fra 1858 og fremefter befinder sig på Landsarkivet i København. Ældre arkiver -dvs- før 1858 - findes på Stadsarkivet på Københavns Rådhus.

Overpræsidiet tog sig bl.a. af sager vedr.
• adoptions- og forældremyndighedssager (O.J.-sager),
• separation og skilsmisse (S.J.-sager),
• fadersskabssager, herunder fastsættelse af alimentationsbidrag (A.J.-sager),
• opkrævning og afsoning af bidrag (B.J.-sager),
• navnebevissager (N.B.J.-sager),
• navnebevillingssager (N.J.-sager),
• legatsager (L.J.-sager) og
• sager vedr. udøbte børn (U.J.-sager).