Karakterer på Københavns Universitet

Den karakterskala, man anvendte ved hver prøve, var:
• Laudabilis et quidem eregie (1ste med udmærkelse).
• Laudabilis (1ste).
• Haud illaudabilis primi gradus (2den med fortrin).
• Haud illaudabilis secundi gradus (2den).
• Non contemnendus (3die)
I sig selv var karakteren »non contemnendus« ikke en dumpekarakter, men der var
begrænsninger på, hvor mange af denne karakter der måtte optræde i en samlet
eksamen; og hvis man havde fået karakteren »Non contemnendus«, kunne man ikke
tildeles nogen 1’ste karakter.