Mensalgods, mensalbonde

Mensalgods, var det jordegods, som var afsat til underholdning for sognets præst - kaldes ogsaa for »beneficeret gods«.

Hvis dette omfattede mere end sognets præstegård med dennes jordtilliggende, blev det som regel bortfæstet og drevet af en fæstebonde, som også blev kaldt mensalbonde.