Codicil

Et tillæg eller tilføjelse til et testamente.