Borgerlig konfirmation

Foreningen Borgerlig Konfirmation i København blev stiftet i 1915 af en personkreds inden for arbejderbevægelsen.

Formålet var at skabe et alternativ til den kirkelige konfirmation og erstatte den med en ungdomsfest, som ikke havde noget religiøst islæt.


Den første ungdomsfest blev holdt i Folkets Hus på Vesterbro i 1915. Der deltog 4 unge piger og 100 gæster. Men tilslutningen til festen voksede hurtigt. Ikke mindst efter at Statsradiofonien begyndte at sende udsendelser fra festen.

Programmet for festen bestod i en opbyggelig tale holdt af en ledende politiker eller kulturpersonlighed. Derudover var der underholdning, sang og musik.

I 1974 overtog DUI arrangementet af ungdomsfesterne.

Foreningen Borgerlig Konfirmation blev opløst i 1992 pga. manglende tilslutning.

Hvor findes arkiverne?
Arkivalierne befinder sig i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv på Arbejdermuseet.

Arkivet fra Foreningen for Borgerlig begravelse indeholder medlemslister (1939-1960) med oplysning om navn, stilling, adresse, indmeldelsesdato i foreningen, fødsels- og dødsdag, begravelsessted- og dato, taler ved begravelsen og udgifterne for foreningen, forhandlingsprotokoller, korrespondance og vedtægter (1903-1967), 2 alfabetiske fortegnelser over medlemmer.

Medlemslisterne indeholder konfirmandens navn, forældrenes navn og adresse, dato/år.

Arkivet har også programmer og billeder fra enkelte år.

Ved ungdomsfesten var ledende politikere ofte festtalere. Disse taler findes i flere personarkiver, bl.a. hos Stauning, Nina Andersen og Hedtoft.

Ungdomsfesten blev desuden omtalt i Socialdemokraten/Aktuelt.