Prisliste statens arkiver

ARKIVUNDERSØGELSER (priser pr. 01.01.06)

Eftersøgning af fødselstidspunkt
Pr. stk.:
502,50 incl. moms
402.00 ex. moms

Tinglysningsundersøgelse
Pr. time:
502,50 incl. moms
402.00 ex. moms

Attester til retslige brug
Fra kirkebøger til brug for ex. navneændring.
Gratis

Udskrifter og attester
Ex. mistet dåbs- og vielsesattest eller slægtsforskning
Gebyr: 
368,00 kr. pr. udskrift

Oplysninger til beregning af dødsboafgifter 
Gratis.

Oplysninger om arveforhold
Ex. arvingeundersøgelser
Pr. time:
502.50 incl. moms
402,00 ex. moms

Dokumentation af uddannelsesforløb
Ex. uafsluttede eksamener
Pr. time: 
502.50 incl. moms
402,00 ex.. moms

Udskrift af eksamensresultater
Gebyr: 
560,00 kr. pr. udskrift

Andre arkivundersøgelser, historiske undersøgelser
Pr. time: 
502.50 incl. moms
402,00 ex. moms

BESTILLING
For at få udført en arkivundersøgelse skal du kontakte det arkiv, som opbevarer de dokumenter, der skal bruges til undersøgelsen. På kort over arkiverne kan du se, hvilke områder de enkelte landsarkiver dækker.

Drejer det sig om arkivalier fra centraladministrationen, skal du kontakte Rigsarkivet.

Kilde:
Statens Arkivers hjemmeside.
www.sa.dk/sa/salgservice/arkunder.htm