Fuldmagt

Hvis man har brug for at give en anden fuldmagt til få adgang til personfølsomme oplysninger om en slægtning fra Rigsarkivet eller landsarkiverne, hvor der skal ses bort fra de gældende tidsfrister, så skal følgende procedure gennemføres:

1. Ansøgningen skal underskrives både af den berettigede ansøger (fuldmagtsgiveren) og den person, som skal have sagen/oplysningerne udleveret (fuldmægtigen) med navn, adresse og cprnr.

2. Hvis ansøgningen imødekommes vil begge fra arkivet modtage meddelse sammen med en blanket med de betingelser, som gælder for adgangen til oplysningerne.

3. Begge to underskrevne blanketter skal fuldmægtigen (den person, som skal have oplysningerne/sagen udleveret) medbringe og aflevere til arkivet samtidig med, at man får oplysningerne/sagen udleveret. Så begge de underskrevne attester skal medbringes, ellers vil den pågældende kunne stå i den situation, at vedkommende iflg reglerne ikke må videregive oplysningerne til dig, selv om det er dig, som er direkte efterkommer.