Krigshospitalskassen, generalrulle over Krigshospitalskassens pensionister, 1807 - 1835

Rigsarkivet
474
Krigsministeriet
Krigshospitalskassen
1807 - 1851
Generalrulle over Krigshospitalskassens pensionister
1807 - 1835
10817
Indhoild:
Pensionsmodtagerne er indført med gammelt nr. (tidligere registrulle), ny pensionsnummer, den årlige pension, dato for bevilling, udbetalingssted, pågældende rang, efternavn, fornavn, evt. enkens navn, pensionistens alder, hvornår pensionen er bevilget fra samt anmærkning bl.a. om pågældendes død.

Næsten udelukkende menige og underofficerer.